19 februari 2024

Bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek.

Jouw functie

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Onderzoeksjournalistiek stelt een bijzondere leerstoel in voor het terrein van de onderzoeksjournalistiek om deze vorm van journalistiek wetenschappelijk en journalistiek zwaarder te verankeren en om de democratische relevantie en impact van de onderzoeksjournalistiek te vergroten. Enerzijds zal dit leiden tot het versterken van het wetenschappelijk karakter van onderzoeksjournalistiek en anderzijds stimuleert dit ordinariaat onderzoek en reflectie op het vak en de vertaling naar de journalistieke praktijk. De functie richt zich met name op de volgende aspecten van de onderzoeksjournalistiek: democratische relevantie en impact, nieuwe vertelvormen, digitale onderzoekstechnieken, kwantificeren van maatschappelijke opbrengst, transparantie en verantwoording, duurzame financiering en de veiligheid van de journalist.

Jouw taken

De leerstoelhouder:

 • entameert onderzoek op het gebied van onderzoeksjournalistiek en draagt actief bij aan de verwerving van tweede (NWO, Europees) en derde geldstroomprojecten via maatschappelijke organisaties/fondsen en andere vormen van onderzoeksfinanciering
 • trekt experts aan die hun kennis wetenschappelijk willen valoriseren en uitbouwen en creëert buitenpromovendiplaatsen voor onderzoeksjournalisten, die parttime op een onderzoeksjournalistiek project willen promoveren
 • stelt binnen een half jaar na zijn of haar aanstelling een onderzoeksplan op, doet een voorstel voor het inrichten van een onderzoeksteam  en stelt een bijbehorende begroting op
  zet zich actief in voor het toepasbaar maken van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de journalistieke praktijk
 • begeleidt promovendi als promotor of co-promotor
 • onderhoudt een netwerk van specialisten op het gebied van onderzoeksjournalistiek
 • zal binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit betrokken zijn bij het onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek in zowel de bachelor- en masteropleiding CIW: Journalistiek
 • stemt zijn/haar onderzoek af met collega’s in verwante onderzoeksgebieden.

 

Jouw profiel

De kandidaat:

 • is gepromoveerd op een relevant terrein voor onderzoeksjournalistiek
 • heeft naast kennis, ervaring en inhoudelijk gezag op het gebied vanonderzoeksjournalistiek een goede inbedding in de onderzoeksjournalistieke sector en het vermogen dit veld met distantie te bekijken en een voortrekkersrol te spelen in een vakinhoudelijke discussie
 • heeft de kennis en kunde om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek te valoriseren en toepasbaar te maken voor de journalistieke praktijk
 • heeft een toonaangevende internationale reputatie en een dito netwerk
 • heeft bestuurlijke ervaring en bindende kwaliteiten
 • is in staat om op hoog niveau onderzoekers te begeleiden
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal

 

Indien je niet gepromoveerd bent, maar je wel voldoet aan het functieprofiel, kun je worden benoemd als senior research fellow. Bij gelijke geschiktheid heeft de kandidaat die gepromoveerd is de voorkeur.

Wat bieden wij

Een functie voor 0,4 fte met een passende bezoldiging van minimaal € 2.659,- en maximaal € 3.872,- bruto per maand. De precieze vergoeding hangt af van opleiding en ervaring. De benoeming is in principe voor een periode van 5 jaar.

Interesse, solliciteren en vragen:

https://werkenbij.vu.nl/vacatures/bijzonder-hoogleraar-onderzoeksjournalistiek-amsterdam-1053685

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.