28 september 2023

VVOJ Leerstoel Onderzoeksjournalistiek

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Leerstoel onderzoeksjournalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoeksjournalistiek levert bij uitstek een bijdrage aan het democratisch functioneren van de samenleving. Gezien het fundamentele karakter van onderzoeksjournalistiek, is het opvallend hoe weinig wetenschappelijk onderzoek hiernaar plaatsvindt. Daarom heeft de VVOJ samen met VU-hoogleraar journalistiekwetenschap Irene Costera Meijer het initiatief genomen tot het instellen van deze bijzondere leerstoel om het onderzoek op het gebied van onderzoeksjournalistiek institutioneel te verankeren.

Irene Costera Meijer: “Voor zover wij weten is dit de eerste leerstoel onderzoeksjournalistiek ter wereld die echt gericht is op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar onderzoeksjournalistiek in plaats van op het doceren van onderzoeksjournalistiek aan studenten.

De VVOJ-leerstoel onderzoeksjournalistiek heeft betrekking op wetenschappelijk onderzoek naar het vergroten van de democratische relevantie van onderzoeksjournalistiek en de vertaling van de resultaten van dat onderzoek naar de journalistieke praktijk. Te denken valt daarbij aan onderzoek naar het toenemende wantrouwen, de veiligheid van journalisten, de financiering van onderzoeksjournalistiek, nieuwe onderzoeksmethodes, en ethische dilemma’s. De wisselwerking met de praktijk vormt één van de kernelementen van de leerstoel.

In het najaar wordt gestart met het werven van de bijzonder hoogleraar. Een van de eerste taken van de hoogleraar zal het opstellen van een onderzoeksplan zijn. Aan de leerstoel wordt een onderzoeksgroep verbonden die zal bestaan uit buitenpromovendi die in de gelegenheid worden gesteld om te promoveren naast hun onderzoeksjournalistieke werk.

Meer informatie:

 

Bron: www.vvoj.org